Press releases

31.03.2017 - Jakub Lasota

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy UE

Uprzejmie informujemy iż Qvistorp S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Realizacja pierwszego etapu ekspansji Qvistorp S.A. z siedzibą w Szczecinie na rynek fiński poprzez uczestnictwo w misji gospodarczej i spotkaniach bilateralnych na terenie Finlandii”.

Celem projektu jest realizacja strategii ekspansji i wejście Qvistorp S.A. na rynek fiński. Przedmiotem projektu jest organizacja misji gospodarczych i spotkań bilateralnych mających na celu pozyskanie kontrahentów dla Spółki działających na rynku Fińskim. Kluczowe elementy projektu to: uczestnictwo w wydarzeniu targowym 600MInutesCFO Finland, realizacja spotkań bilateralnych z potencjalnymi kontrahentami zapoznanymi w trakcie spotkania oraz zaproponowanymi przez zatrudnioną firmę doradczą. Planowane efekty projektu to zaistnienie oraz zwiększenie rozpoznawalności Qvistorp S.A. na rynku fińskim oraz podpisanie nowych kontraktów handlowych na sprzedaż usług i produktów firmy.

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 169 770,00 PLN, dofinansowaniez EFR: 144 304,50 PLN.

Termin realizacji: październik 2016 - październik 2017

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autorem:

Jakub Lasota, CPO/CFO, QVISTORP, +48 663 160 203

back to press releases

Contact now

and learn more about our products:

International

Samuli Koski-Lammi

+48 600 060 759

Poland

Jakub Lasota

+48 663 160 203