Tenders / Przetargi

Due to realization the project titled: “Realization of the first stage of Qvistorp’s S.A. expansion into Finnish market by means of participation in trade mission and bilateral meetings in Finland” we would like to invite entities proficient in that area to submit the offers for the following service:

Consulting in the range of searching and matching with business partners that will be conducted by proficient entity in named fields that seat is located in Finland.

All details are described in documents attached.

invitation_to_submit.pdf tender_form.doc protocol_of_proceedings_PL.pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Realizacja pierwszego etapu ekspansji Qvistorp S.A. z siedzibą w Szczecinie na rynek fiński poprzez uczestnictwo w misji gospodarczej i spotkaniach bilateralnych na terenie Finlandii”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na wykonanie usługi polegającej na:

Doradztwie w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych realizowanym przez wyspecjalizowany w przedmiotowych obszarach podmiot zlokalizowany na terenie Finlandii.

Szczegółowa treść zapytania, formularz ofertowy oraz protokół znajdują się w załączniku.

zapytanie_ofertowe.pdf formularz_ofertowy.doc protokół_z_postępowania.pdf

Contact now

and learn more about our products:

International

Samuli Koski-Lammi

+48 600 060 759

Poland

Jakub Lasota

+48 663 160 203